logo-RRZ-contrast

SIMTASK


Nasimulujte si svoju reformu v daniach, odvodoch a sociálnych dávkach
SKEN

Model SIMTASK umožňuje vyhodnocovať okamžité dopady zmien v daniach, odvodoch a sociálnych dávkach pre jednotlivcov aj domácnosti. Bol vytvorený analytikmi Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Na tejto web stránke ho dávame k dispozícii verejnosti a umožňujeme vypočítať si dopady zmien v legislatíve.

Ako na to?

Parametre, ktoré je možné meniť, sú zoskupené v tematických blokoch. Základným nastavením je legislatíva platná v roku 2018. Kliknutím na tlačidlo „Počítaj“ sa spustí výpočet, výsledné tabuľky a grafy následne zobrazia dopady zadaných zmien.

SIMTASK je...

Zobraziť podrobné informácie

Pre úpravu hodnoty ľubovoľného parametra kliknite / ťuknite na jeho názov, následne sa zobrazí pole s hodnotou, ktorú môžete upraviť.

Daň z príjmov fyzických osôb
Sadzby dane
i
1. pásmo dane
%
i
2. pásmo dane
%
i
Hranica základu dane pre uplatnenie sadzby v 2. pásme
Nezdaniteľné časti základu dane (NČZD)
i
Nezdaniteľná čast základu dane
i
Hranica základu dane pre krátenie NČZD
i
NČZD na manžela/-ku
i
Hranica základu dane pre krátenie NČZD na manžela/-ku
Daňové kredity
i
Daňový bonus na dieťa
Sociálne odvody
Sadzby - zamestnanci
i
Nemocenské poistenie
%
i
Starobné poistenie
%
i
Poistenie v nezamestnanosti
%
i
Invalidné poistenie
%
Sadzby - zamestnávatelia
i
Nemocenské poistenie
%
i
Starobné poistenie
%
i
Poistenie v nezamestnanosti
%
i
Invalidné poistenie
%
i
Garančný fond
%
i
Rezervný fond solidarity
%
i
Úrazové poistenie
%
Sadzby - SZČO (živnostníci, umelci, ...)
i
Nemocenské poistenie
%
i
Starobné poistenie
%
i
Rezervný fond solidarity
%
i
Invalidné poistenie
%
Sadzby - dohodári
i
Nemocenské poistenie
%
i
Starobné poistenie
%
i
Poistenie v nezamestnanosti
%
i
Invalidné poistenie
%
Sadzby - zamestnávatelia dohodárov
i
Nemocenské poistenie
%
i
Starobné poistenie
%
i
Poistenie v nezamestnanosti
%
i
Invalidné poistenie
%
i
Garančný fond
%
i
Rezervný fond solidarity
%
i
Úrazové poistenie
%
Vymeriavacie základy
i
Maximálny vymeriavací základ pre všetky typy príjmov
i
Minimálny vymeriavací základ pre SZČO
Zdravotné odvody
Sadzby
i
Zamestnanci
%
i
Zamestnávatelia
%
i
SZČO
%
i
Dohodári
%
i
Zamestnávatelia dohodárov
%
Vymeriavacie základy
i
Maximálny vymeriavací základ pre všetky typy príjmov
i
Minimálny vymeriavací základ pre SZČO
Rodinné dávky
Príspevok pri narodení dieťaťa
i
Príspevok pri narodení dieťaťa z 1. až 3. pôrodu
i
Príspevok pri narodení dieťaťa zo 4. a ďalšieho pôrodu
Prídavok na dieťa
i
Prídavok na dieťa
i
Príplatok k prídavku na dieťa
Rodičovský príspevok
i
Rodičovský príspevok
i
Dĺžka poberania rodičovského príspevku v mesiacoch
Pomoc v hmotnej núdzi
Dávka v hmotnej núdzi
i
Dávka pre jednotlivca
i
Dávka pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi
i
Dávka pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi
i
Dávka pre dvojicu bez detí
i
Dávka pre dvojicu s jedným až štyrmi deťmi
i
Dávka pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi
Príspevky
i
Príspevok na bývanie pre jednočlennú domácnosť
i
Príspevok na bývanie pre viacčlennú domácnosť
i
Ochranný príspevok
i
Ochranný príspevok pre tehotné ženy a rodičov detí vo veku do jedného roku
i
Aktivačný príspevok
i
Príspevok na nezaopatrené dieťa
Počet zmenených parametrov: 0